Задати питання
flag Судова влада України

Цивільний процес України очікує новий інститут – «Врегулювання спору за участю судді»

20 вересня 2017, 14:17

20 червня 2017 року Верховною Радою України в першому читанні прийнято за основу і після внесення поправок передано до другого читання проект Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (далі законопроект № 6232).
Розділом ІІ пропонується внести зміни зокрема до Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004р., № 40 – 42, ст. 492 із наступними змінами) виклавши його фактично в новій редакції (далі - проект).
Зупинимось на одній із новел проекту - Глава 4 Розділу ІІ, зокрема закріплення такого інституту, як «Врегулювання спору за участю судді» (далі ВСС). У Канаді подібний інститут (називають «Досудове врегулювання за допомогою судді») вже давно закріплено на законодавчому рівні і впроваджено в судову практику країни. Так, в провінції Саскачеван такий процес є обов’язковим, а в Манітобі – добровільним. В Україні ж пропонується ВСС зробити добровільним.
Переваги ВСС: швидке врегулювання спору на ранній стадії; ВСС проводиться у приватному порядку на умовах конфіденційності; обидві сторони залишаються задоволеними результатом; судове рішення не оскаржується; сторони суттєво економлять свій час та значні судові витрати (судовий збір, витрати на правову допомогу, тощо); стосунки між сторонами не руйнуються; держава повертатиме 50 відсотків судового збору. До слова, в Канаді до 80 відсотків справ завершуються саме за допомогою досудового врегулювання за допомогою судді.
Так, у ст. 17 проекту визначено основні положення досудового врегулювання спору, зокрема: «сторони вживають заходи для досудового врегулювання спору за домовленістю між собою або у випадках, коли такі заходи є обов’язковими згідно із законом; особи, що порушили права і законні інтереси інших осіб, зобов’язані поновити їх, не чекаючи пред’явлення претензії чи позову». Такі дії або бездіяльність сторін суд зобов’язаний буде врахувати при вирішенні питання про розподіл судових витрат (п. 4 ч. 3 ст. 142 проекту).
Щодо вимог до змісту позовної заяви, то з’являється обов’язок позивача викласти відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися, в тому числі, якщо законом визначений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору. Якщо ж позивачем до заяви не буде надано доказів вжиття заходів досудового врегулювання спору у випадку, коли такі заходи є обов’язковими згідно із законом, то суддя таку заяву йому поверне на підставі п. 7 ч. 4 ст. 186 проекту.
У підготовчому засіданні за наявності згоди сторін, викладеної у їх письмовій заяві, суд постановляє ухвалу про проведення ВСС і цією ж ухвалою одночасно зупиняє провадження у справі.
Слід зазначити, що проведення ВСС допускатиметься виключно до початку розгляду справи по суті та не допускається у випадку вступу у справу третьої особи, яка заявлятиме самостійні вимоги щодо предмета спору. У проекті міститься також і пряма заборона у проведенні повторного ВСС.
Порядок проведення ВСС розкривається у ст. 204 проекту.
Варто звернути увагу на форми, у яких проводиться ВСС, - це спільні та закриті наради. Спільні наради проводяться за участю всіх сторін, їх представників та судді, закриті - за ініціативою судді з кожною із сторін окремо. Під час проведення нарад у разі виникнення необхідності у судді буде можливість оголосити перерву, однак в межах загального строку проведення ВСС, який чітко визначений у ст. 206 проекту (не більше 30 днів з дня постановлення ухвали про його проведення) і який продовженню не підлягає.
Важливо, що процес ВСС носитиме виключно конфіденційний характер, а відтак отримана будь-якою зі сторін, а також суддею під час проведення врегулювання спору інформація є конфіденційною.
До гарантій конфіденційності можна віднести наступні, закріплені у проекті ЦПК положення:
ч. 2 ст. 38 проекту, відповідно до якої суддя, який брав участь у врегулюванні спору, не може брати участь в розгляді цієї справи по суті або перегляді будь-якого ухваленого в ній судового рішення;
ч. 4 ст. 71 проекту, згідно з якою суддя не може бути допитаний як свідок з приводу інформації, яка стала відома під час врегулювання спору за його участю;
ч. 7 ст. 204 проекту, відповідно до якої протокол наради не ведеться, не здійснюється фіксування технічними засобами;
ч. 9 ст. 209 проекту, у якій міститься заборона використовувати портативні, аудіотехнічні пристрої, а також здійснювати фото- і кінозйомку, відео-, звукозапис.
Крім цього, аналізуючи положення ч. 1 ст. 204 проекту можна дійти висновку про те, що в залі (приміщенні) під час проведення спільних та закритих нарад участь інших осіб (за винятком перекладача у разі його залучення) не допускається.
Наведені положення про конфіденційність є виключно позитивними для сторін і є також своєрідною перевагою ВСС, оскільки не завжди сторони бажають, щоб інформація про їх спір набула розголосу та публічності.
У ч. 1 ст. 205 проекту чітко визначено вичерпний перелік підстав для припинення ВСС, а саме:
1) у разі подання стороною заяви про припинення врегулювання спору за участю судді;
2) у разі закінчення строку врегулювання спору за участю судді;
3) за ініціативою судді у разі затягування врегулювання спору будь-якою із сторін;
4) у разі укладення сторонами мирової угоди та звернення до суду із заявою про її затвердження або звернення позивача до суду із заявою про залишення позовної заяви без розгляду, або в разі відмови позивача від позову чи визнання позову відповідачем.
Про припинення ВСС постановляється ухвала, оскарження якої не передбачено. Цією ж ухвалою суддя вирішує питання про поновлення провадження у справі.
Припинення ВСС у зв’язку з укладенням сторонами мирової угоди та звернення до суду із заявою про її затвердження або звернення позивача до суду із заявою про залишення позовної заяви без розгляду, або в разі відмови позивача від позову чи визнання позову відповідачем, оформляються судом після відновлення провадження у справі шляхом постановлення відповідної ухвали (прийняття рішення), в загальному порядку, передбаченому проектом ЦПК України.
Важливо: якщо ж під час ВСС не вдалось досягти позитивного результату - примирити сторони, справа передається на розгляд іншому судді, визначеному в порядку, встановленому статтею 34 проекту, що в свою чергу узгоджується з положеннями ч. 2 ст. 38.

Матеріал підготували судді
Івано-Франківського міського суду
Івано-Франківської області:


                                                               
                                Антоняк Т.М.                                            Хоростіль Р.В.