flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Зразки заяв

Заява на копію вироку

Івано-Франківському міському суду

м.Івано-Франківськ

вул. Грюнвальдська, 11

Прізвище, ім`я та по-батькові

Адреса проживання

Контактний телефон

 

 

 

ЗАЯВА

Прошу видати копію вироку (постанови, ухвали)   по кримінальному провадженні (кримінальній справі) №__________ провадження №______________ про притягнення  (ПІБ)  до кримінальної відповідальності за статтею________ КК України.

Справа перебувала в провадженні судді (зазначити ПІБ судді).

 

 

Дата                                                                                   Підпис

 

 

Примітка:

1.При подачі заяви про видачу виконавчих документів та при отриманні запитуваних документів при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія), а у встановлених законом випадках - належним чином засвідчений оригінал доручення.

2. Час необхідний для опрацювання заяви та виготовлення потрібного вам документу залежить від повноти та достовірності зазначеної вами у заяві інформації .

 

 

Заява заява на дозвіл на побачення

Івано-Франківському міському суду

м.Івано-Франківськ

вул. Грюнвальдська, 11

Прізвище, ім`я та по-батькові

Адреса проживання

Контактний телефон

 

 

 

ЗАЯВА

Прошу надати мені дозвіл на побачення із підсудним     (ПІБ) , який для мене є ( сином, братом, чоловіком, дружиною, батьком…).

Справа перебувала  в провадженні судді (зазначити ПІБ судді).

 

 

Дата                                                                                   Підпис

 

Примітка:

1.При подачі заяви про видачу виконавчих документів та при отриманні запитуваних документів при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія), а у встановлених законом випадках - належним чином засвідчений оригінал доручення.

2. Час необхідний для опрацювання заяви та виготовлення потрібного вам документу залежить від повноти та достовірності зазначеної вами у заяві інформації .

 

 

Заява на виконавчий лист

Івано-Франківському міському суду

м.Івано-Франківськ

вул. Грюнвальдська, 11

Прізвище, ім`я та по-батькові

Адреса проживання

Контактний телефон

 

 

ЗАЯВА

Прошу видати виконавчий лист  по цивільній справі №_______  провадження №__________ за позовом ______________ до ______________ про  (зазначити предмет спору).

Справа перебувала в провадженні судді (зазначити ПІБ судді).

 

 

Дата                                                                                   Підпис

 

 

 

Примітка:

1.При подачі заяви про видачу виконавчих документів та при отриманні запитуваних документів при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія), а у встановлених законом випадках - належним чином засвідчений оригінал доручення.

2. Час необхідний для опрацювання заяви та виготовлення потрібного вам документу залежить від повноти та достовірності зазначеної вами у заяві інформації .

 

 

Заява на копію рішення

 

Івано-Франківському міському суду

м.Івано-Франківськ

вул. Грюнвальдська, 11

Прізвище, ім`я та по-батькові

Адреса проживання

Контактний телефон

 

ЗАЯВА

Прошу видати копію рішення (ухвали)  від  (дата)  по цивільній справі №_______ провадження №__________ за позовом ______________ до ______________ про (зазначити предмет спору).

Справа перебувала в провадженні судді (зазначити ПІБ судді).

 

Дата                                                                                   Підпис

 

Примітка:

1.При подачі заяви про видачу виконавчих документів та при отриманні запитуваних документів при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія), а у встановлених законом випадках - належним чином засвідчений оригінал доручення.

2. Час необхідний для опрацювання заяви та виготовлення потрібного вам документу залежить від повноти та достовірності зазначеної вами у заяві інформації .

 

Заява на копію адміністративного рішення

 

Івано-Франківському міському суду

м.Івано-Франківськ

вул. Грюнвальдська, 11

Прізвище, ім`я та по-батькові

Адреса проживання

Контактний телефон

 

 

ЗАЯВА

Прошу видати копію постанови  (ухвали)  від  (дата)  по адміністративній справі №_______ провадження №__________ за позовом ______________ до ______________ про (зазначити предмет спору).

Справа перебувала в провадженні судді (зазначити ПІБ судді).

 

 

Дата                                                                                   Підпис

 

 

Примітка:

1.При подачі заяви про видачу копій судових документів та при отриманні запитуваних документів при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія), а у встановлених законом випадках - належним чином засвідчений оригінал доручення.

 

2. Час необхідний для опрацювання заяви та виготовлення потрібного вам документу залежить від повноти та достовірності зазначеної вами у заяві інформації .

 

Заява на копію рішення КУпАП

 

Івано-Франківському міському суду

м.Івано-Франківськ

вул. Грюнвальдська, 11

Прізвище, ім`я та по-батькові

Адреса проживання

Контактний телефон

 

 

ЗАЯВА

Прошу видати копію постанови    від  (дата)  по справі №__________ провадження №______________ про притягнення  (ПІБ)  до адміністративної відповідальності за статтею________ КУпАП.

Справа перебувала в провадженні судді (зазначити ПІБ судді).

 

 

Дата                                                                                   Підпис

 

 

Примітка:

1.При подачі заяви про видачу копій судових документів та при отриманні запитуваних документів при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія), а у встановлених законом випадках - належним чином засвідчений оригінал доручення.

2. Час необхідний для опрацювання заяви та виготовлення потрібного вам документу залежить від повноти та достовірності зазначеної вами у заяві інформації .

 

 

Заява на ознайомлення

 

Івано-Франківському міському суду

м.Івано-Франківськ

вул. Грюнвальдська, 11

Прізвище, ім`я та по-батькові

Адреса проживання

Контактний телефон

 

 

 

ЗАЯВА

Прошу  надати мені для ознайомлення  судову справу №_______ провадження №__________ (вказати суть справи, наприклад, за позовом  Іванова І.І. до Іванової О.О. про стягнення боргу, чи про обвинувачення  Петрова А.А. за ст.185 КК України).

Справа перебувала (перебуває)  в провадженні судді (зазначити ПІБ судді).

 

 

Дата                                                                                   Підпис

 

 

Примітка:

При подачі заяви про ознайомлення з матеріалами справи та при отриманні справи для ознайомлення при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія), а у встановлених законом випадках - належним чином засвідчений оригінал доручення.

Час необхідний для опрацювання заяви та виготовлення потрібного вам документу залежить від повноти та достовірності зазначеної вами у заяві інформації .

 

 

Для відома громадян

Витяг з Закону України «Про доступ до судових рішень»

            Відповідно до ст. 9 Закону України «Про доступ до судових рішень» : Особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її  прав,  свобод,  інтересів  чи обов'язків,   може  звернутися  до  апарату  відповідного  суду  з письмовою заявою про: 

     1) надання можливості ознайомитися із судовим рішенням;

     2) надання можливості  виготовити  в  приміщенні  суду  копії судового рішення за допомогою власних технічних засобів;

     3) виготовлення копії судового рішення апаратом суду.

     2. У заяві особа повинна обґрунтувати,  чому вона вважає,  що судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов'язків.

     3. Заява   розглядається   відповідальною   службовою  особою апарату  суду  невідкладно,  а  якщо  вона  потребує   додаткового вивчення, - протягом трьох робочих днів.

     4. Про  результати розгляду заяви службова особа апарату суду вносить запис до відповідного журналу  із  зазначенням  відомостей про особу, яка звернулася з цією заявою.

     5. Копія   судового   рішення,   виготовлена  апаратом  суду, засвідчується відповідальною  службовою  особою  апарату  суду  та печаткою суду із зазначенням дати.

     6.   За  виготовлення  копії  судового  рішення  справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом.

{  Частина  шоста статті 9 в редакції Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

     7. У наданні доступу до судового рішення належить  відмовити, якщо:

     1) до   суду  звернулася  особа,  яка  не  має  процесуальної дієздатності,  або  особа  від  імені  заінтересованої  особи   за відсутності відповідних повноважень;

     2) матеріали  справи передані до іншого суду чи на зберігання до державної архівної установи;

     3) судове рішення безпосередньо не стосується  прав,  свобод, інтересів чи обов'язків цієї особи.

     8. Забороняється   відмовляти   в   доступі  до  відповідного судового рішення заявникам, стосовно яких судом вжито заходів щодо забезпечення позову або запобіжних заходів.

     9. Рішення  про відмову у наданні доступу до судового рішення викладається службовою особою апарату суду в  письмовій  формі  із зазначенням   порядку   його   оскарження.   Воно   повинно   бути вмотивованим.

     10. Надання дозволу на доступ до судового рішення або відмова в  цьому  можуть бути оскаржені до голови відповідного суду або до суду в порядку, передбаченому законом.

     11. За правилами  цієї  статті  забезпечується  також  доступ
осіб,  зазначених  у  частині  першій  цієї статті,  до матеріалів
справи, що необхідні для оскарження судового рішення.