flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Посадова інструкція секретаря судового засідання

ЗАТВЕРДЖЕНО

         Керівником апарату

Івано-Франківського

         міського суду

         Івано-Франківської області

 

                   _______________ Оліяр В.І.

Наказ № 116 від 14.03.2012 р.

 

 

Посадова інструкція секретаря судового засідання

Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області

 

1. Загальні положення

1.1.Посадова інструкція секретаря судового засідання міського суду встановлює єдині засади діяльності, обсяг посадових обов'язків та  основні  вимоги щодо їх  виконання,  права та відповідальність особи, яка займає посаду секретаря судового засідання міського суду (далі — секретар судового засідання).

1.2.Секретар судового засідання є посадовою особою апарату міського суду (далі — суд), статус якої визначається Законом України "Про державну службу".

1.3.Секретар судового засідання призначається на посаду та звільняється з посади наказом голови відповідного суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.

1.4.На посаду секретаря судового засідання призначаються особи, які мають вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" або "Правоохоронна діяльність" з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста, без вимог щодо стажу роботи.

1.5.Секретар судового засідання безпосередньо підпорядкований керівнику апарату суду та судді, з яким працює відповідно до внутрішнього розподілу обов'язків, координує свою діяльність з помічником судді.

1.6.Секретар судового засідання безпосередньо підпорядкованих працівників апарату суду не має.

1.7.У своїй роботі керується Конституцією України, Цивільним процесуальним, Кримінально-процесуальним та іншими кодексами України, Законами України "Про судоустрій України", "Про судоустрій і статус суддів", "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції" та іншими законами України, рішеннями Конституційного Суду України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, актами законодавства та нормативними документами, що регламентують діяльність судових органів, Положенням про Державну судову адміністрацію України, Положенням про територіальні управління державної судової адміністрації, постановами колегії, наказами, інструкціями та рекомендаціями Державної судової адміністрації України та відповідного територіального управління державної судової адміністрації, іншими нормативно-правовими актами та цією посадовою інструкцією. 

 

2. Завдання та обов'язки

2.1. Здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді; оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув'язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень.

2.2. Здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду.

2.3. Перевіряє наявність і з'ясовує причини відсутності  осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді.

2.4. Здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді.

2.5. Забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами.

2.6. Веде журнал судового засідання, протокол судового засідання.

2.7. Виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді.

2.8. Здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України, за дорученням судді здійснює заходи щодо дачі підсудним або засудженим підписки про невиїзд.

2.9. Здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи.

2.10.Готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання.

2.11.Оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду.

     2.12. Виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, помічника судді, що стосуються організації розгляду судових справ. 

3. Права

3.1. Користуватися правами і свободами, передбаченими Конституцією України, Законами України "Про державну службу", "Про судоустрій і статус суддів" та іншими актами законодавства.

3.2. На соціально-правовий захист відповідно до свого статусу.

3.3. Уточнювати  суть процесуальної дії з метою її правильного відображення в журналі судового засідання (протоколі судового засідання).

3.4. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи із забезпечення діяльності секретарів судового засідання та роботи суду.

3.5. Отримувати від працівників апарату суду необхідну інформацію для виконання своїх завдань та обов'язків.

3.6. Брати участь у нарадах та зборах трудового колективу суду. 

4. Відповідальність

4.1. Секретар судового засідання відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України "Про державну службу", „Про засади запобігання і протидії корупції” несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних із прийняттям на державну службу та її проходженням.