flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Перелік питань для перевірки знань під час проведення конкурсу для заміщення вакантних посад державних службовців Івано-Франківського міського суду

Перелік питань для перевірки знань під час проведення конкурсу для заміщення вакантних посад державних службовців Івано-Франківського міського суду


 

Конституція України:

 1. Принцип верховенства права.

 2. Державна мова.

 3. Державні символи.

 4. Право на життя.

 5. Право на свободу та особисту недоторканість.

 6. Право на недоторканість житла, таємницю листування, телефонних розмов.

 7. Право на свободу пересування, вільний вибір місця проживання. Право на свободу думки та слова.

 8. Право на свободу світогляду і віросповідання.

 9. Право на свободу об'єднання у політичні партії, громадські організації.

 10. Право на власність.

 11. Право на працю.

 12. Право на страйк. Право на соціальний захист.

 13. Право на житло.

 14. Право на шлюб.

 15. Право на освіту.

 16. Право на захист, на правову допомогу, презумпція невинуватості.

 17. Основні обов'язки людини та громадянина.

 18. Верховна Рада України — порядок обрання, склад, організація роботи.

 19. Повноваження Верховної Ради України.

 20. Президент України - порядок обрання, організація роботи.

 21. Повноваження Президента України.

 22. Рада національної безпеки та оборони України.

 23. Кабінет Міністрів України — склад, організація роботи.

 24. Повноваження Кабінету міністрів України.

 25. Прокуратура в Україні.

 26. Правосуддя.

 27. Територіальний устрій України.

 28. Автономна Республіка Крим.

 29. Місцеве самоврядування.

 30. Конституційний Суд України.


 

Закон України “Про судоустрій та статус суддів”:

 1. Основні засади, принципи організації судової влади.

 2. Система судів загальної юрисдикції

 3. Порядок утворення і ліквідації судів загальної юрисдикції.

 4. Місцеві суди — види і склад, повноваження.

 5. Голова місцевого суду, заступник голови місцевого суду ( призначення на посаду, повноваження).

 6. Апеляційні суди (види і склад, повноваження).

 7. Вищі спеціалізовані суди (види і склад, повноваження).

 8. Верховний Суд України (склад, повноваження).

 9. Державна судова адміністрація України. Територіальні управління Державної судової адміністрації України.

 10. Апарат суду. Керівник апарату суду.


 

Закон України “Про державну службу”:


 

 1. Основні поняття Закону — державна служба, державні службовці, посада і посадова особа.

 2. Основні принципи державної служби.

 3. Право на державну службу. Етика поведінки державного службовця.

 4. Основні обов'язки державних службовців

 5. Основні права державних службовців.

 6. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу. Обмеження, пов'язані з проходженням державної служби.

 7. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців.

 8. Прийняття на державну службу ( присяга, випробування, стажування).

 9. Робочий час. Службові відрядження.

 10. Відсторонення від виконання повноважень за посадою. Граничний вік перебування на державній службі.

 11. Проходження служби (просування по службі, кадровий резерв, навчання і підвищення кваліфікації).

 12. Класифікація посад. Ранги державних службовців.

 13. Підстави припинення державної служби.

 14. Відставка державного службовця.

 15. Оплата праці державного службовця.

 16. Пенсійне забезпечення і грошова допомога державним службовцям.


 

Закон України «Про запобігання корупції»:


 

 1. Загальні положення Закону. Визначення термінів.

 2. Антикорупційна політика.

 3. Субєкти відповідальності за корупційні правопорушення.

 4. Національне агенство з питань запобігання корупції.

 5. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища.

 6. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

 7. Обмеження щодо одержання дарунків.

 8. Обмеження спільної роботи близьких осіб.

 9. Правила етичної поведінки державного службовця.

 10. Відповідальність за корупційні або пов`язані з корупцією провопорушення.

 11. Спеціальна перевірка осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком.

 12. Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації.

 13. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції.

 14. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців.


 

Цивільно-процесуальний кодекс України:

 1. Основні принципи цивільного процесу.

 2. Автоматизована система документообігу суду.

 3. Склад суду. Відводи.

 4. Склад осіб які беруть участь у справі, їхні права та обов'язки.

 5. Інші учасники цивільного процесу, їхні права та обов'язки.

 6. Строки в цивільному процесі.

 7. Судові повістки в цивільному процесі.

 8. Зміст судової повістки, порядок вручення судових повісток, розшук відповідача.

 9. Форма і зміст позовної заяви.

 10. Попереднє судове засідання в цивільному процесі.

 11. Судовий розгляд в цивільному процесі (строки, стадії).

 12. Фіксування судового засідання технічними засобами в цивільному процесі.

 13. Журнал судового засідання в цивільному процесі.

 14. Судові рішення в цивільному процесі (види, зміст).

 15. Видача, направлення копій судового рішення, набрання рішенням суду законної сили в цивільному процесі.

 16. Заочний розгляд справи.

 17. Загальні положення про окреме провадження.

 18. Строки апеляційного оскарження в цивільному процесі. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду.

 19. Загальні положення про наказне провадження.


 

Кодекс адміністративного судочинства:

 1. Завдання адміністративного судочинства .Основні принципи.

 2. Автоматизована система документообігу суду.

 3. Склад суду. Відводи.

 4. Склад осіб, які беруть участь у справі, їхні права та обов'язки.

 5. Інші учасники адміністративного процесу, їхні права та обов'язки.

 6. Строки в адміністративному процесі.

 7. Судові повістки в адміністративному процесі.

 8. Зміст судової повістки, порядок вручення судових повісток.

 9. Форма і зміст адміністративного позову.

 10. Попереднє судове засідання в адміністративному процесі.

 11. Судовий розгляд в адміністративному процесі (строки, стадії).

 12. Фіксування судового засідання технічними засобами в адміністративному процесі.

 13. Журнал судового засідання в адміністративному процесі.

 14. Судові рішення в адміністративному процесі (види, зміст).

 15. Проголошення, видача, направлення судового рішення, набрання рішенням суду законної сили в адміністративному процесі.

 16. Скорочене провадження.

 17. Строки апеляційного оскарження в адміністративному процесі.


 

Кримінальний процесуальний кодекс України:

 1. Загальні засади кримінального провадження.

 2. Склад судув кримінальному провадженні.

 3. Автоматизована система документообігу.

 4. Учасники кримінального провадження (сторона обвинувачення та сторона захисту).

 5. Потерпілий та його представник в кримінальному провадженні.

 6. Інші учасники кримінального провадження (заявник, цивільний позивач, представник цивільного позивача, законний представник цивільного позивача).

 7. Інші учасники кримінального провадження (свідок, експерт, перекладач, спеціаліст, секретар судового засідання, судовий розпорядник).

 8. Відводи в кримінальному провадженні.

 9. Фіксування кримінального провадження.

 10. Види заходів забезпечення кримінального провадження, їх коротка характеристика.

 11. Загальні положення про запобіжні заходи, їх коротка характеристика.

 12. Підготовче судове засідання.

 13. Загальні положення судового розгляду.

 14. Межі судового розгляду.

 15. Процедура судового розгляду.

 16. Судові рішення: види, зміст, проголошення.

 17. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків.

 18. Провадження в суді присяжних.

 19. Порядок та строки апеляційного оскарження. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку.

 20. Порядок та строки касаційног оскарження. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку.

 21. Кримінальні провадження на підставі угод.

 22. Кримінальні провадження у формі приватного обвинувачення.

 23. Кримінальні провадження щодо неповнолітніх.

 24. Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності.

 25. Кримінальні провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

 26. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.

 27. Набрання судовим рішенням законної сили.

 28. Звернення судового рішення до виконання.Відстрочка виконання вироку.


 

Інструкція з діловодства в місцевому загальному суді:

 1. Загальні положення інструкції.

 2. Порядок приймання судових справ і кореспонденції.

 3. Загальні положення реєстрації та обліку судових справ і матеріалів.

 4. Реєстрація та облік матеріалів кримінального провадження.

 5. Реєстрація та облік цивільних справ.

 6. Реєстрація та облік адміністративних справ.

 7. Реєстрація та облік справ про адміністративні правопорушення.

 8. Перелік індексів для реєстрації справ у суді.

 9. Формування цивільних, адміністративних справ, судових наказів.

 10. Формування матеріалів кримінального провадження.

 11. Формування судових справ у випадку залишення позову без руху, повернення, відмови у відкритті.

 12. Оформлення матеіалів кримінального провадження на стадії підготовчого провадження.

 13. Робота з позовними заявами, заявами наказного та окремого провадження у цивільних справах залишених без руху.

 14. Робота з адміністративними позовами залишеними без руху.

 15. Робота з позовними заявами, заявами наказного та окремого провадження у відкритті провадження, у справі за якими позивачеві (заявникові) відмовлено.

 16. Робота з адміністративними позовами, у відкритті провадження, у справі за якими позивачеві відмовлено.

 17. Дії секретаря судового засідання під час розгляду справи.

 18. Фіксування судового процесу технічними засобами.

 19. Приймання та облік апеляцій, апеляційних скарг, касаційних скарг та касаційних подань на судові рішення.

 20. Звернення до виконання судових рішень у кримінальних провадженнях.

 21. Звернення до виконання судових рішень у цивільних справах.

 22. Звернення до виконання судових рішень у адміністративних справах.

 23. Звернення до виконання судових рішеннь у справах про адміністративні правопорушення.

 24. Приймання, облік та зберігання речових доказів та особистих документів у судових справах (матеріалах кримінального провадження).

 25. Оформлення документів.

 26. Порядок видачі для ознайомлення судових справ ( матеріалів кримінального провадження) і копій документів.

 27. Передача справ до архіву суду.


 

 

   

 

 

 

Керівник апарату

Івано-Франківського міського суду

Івано-Франківської області В.І. Оліяр